CÔNG TY NỘI THẤT ĐẠI VIỆT
  • CÔNG TY NỘI THẤT ĐẠI VIỆT
  • CÔNG TY NỘI THẤT ĐẠI VIỆT
  • CÔNG TY NỘI THẤT ĐẠI VIỆT

Dự án thi công

STT

Chủ đầu tư

Địa điểm

Thời gian

Hạng mục

Hình ảnh

1 anh phạm nhật diện thủ dầu một - bình dương tháng 8- 2023

giàn hoa lam hộp ngoài trời

anh phạm nhật diện
2 anh thịnh bến cát - bình dương tháng 4-2020

công trình tường trần nano

anh thịnh
3 anh quỳnh thủ dầu một - bình dương tháng 3-2022

công trình tấm ốp tường ngoài trời

anh quỳnh
4 anh bảo dầu tiếng - bình dương tháng 4-2020

công trình sàn gỗ công nghiệp

anh bảo
5 anh tây thủ dầu một - bình dương tháng 2-2021

công trình vách  ngăn ti vi

anh tây
6 anh lỳ an phú -thuận an tháng 4-2020

công trình tranh dán tường 3d

anh lỳ
CÔNG TY NỘI THẤT ĐẠI VIỆT